Překlady a tlumočení RU-CZ a CZ-RU

Překlady z ruštiny do češtiny a z češtiny do ruštiny:

Překlady jakýchkoliv textů, dokumentů a webů se soudním ověřením (nebo bez), vč. expresních.

Například: rodné listy, oddací listy, potvrzení o rozvodu, výpis z rejstříku trestů, vysvědčení, vysokoškolský diplom, plná moc, pas, smlouva, kontrakt, prezentace, návod, instrukce, popis, potvrzení z banky, výpis z obchodního rejstříku, notářský zápis, dopis, technická dokumentace, rozpočet, projekt, obsah webu, bakalářská práce, diplomová práce, disertační práce, lékařská zpráva a výpis, žádost, pomoc s vyplněním formulářů, jiné dokumenty a texty.

Korektura napsaných textů.

Například: dopis, samostatně provedený překlad, bakalářská práce, diplomová práce, disertační práce, jakékoliv jiné texty.

 

Ústní tlumočení z ruštiny do češtiny a z češtiny do ruštiny:

Konsekutivní tlumočení.

Simultánní tlumočení.

Například: jednání, tlumočení u notáře nebo právníka, výslech v cizinecké policii (odbor azylové a migrační politiky), nostrifikace, doprovod (lékař, banka, finanční úřad, OSSZ, zdravotní pojišťovna a jiné úřady), telefonická komunikace, prezentace, seminář, testy v autoškole pro rusky hovořící občany, tlumočení během svatebního obřadu.

 

Kontakty:

Tel.: +420 725 568 762
E-mail: dusanmuller@email.cz

 

Ostatní nabízené služby:

Poradenství a zastupování.

Registrace firem v ČR.

 

Platba:

Platba v hotovosti, bezhotovostním převodem nebo přes platební systémy PayPal, Western Union, Contact či jiné.

 

O sobě:

Čech, který 20 studoval, žil a pracoval v Moskvě, ovládající češtinu a ruštinu na úrovni rodilého mluvčího, chápající českou i ruskou mentalitu. Zkušený tlumočník s kulatým erbovým razítkem, jmenovaný soudem v Hradci Králové 03. února 1995, č. Spr. 674/94.

 

 

система складского учета и торговли для малых и средних предприятий с поддержкой ЕЕТ